Algemene voorwaarden van Oudshoorn Totaalreiniging.
We willen graag alles eenvoudig en makkelijk houden. Dus geen ingewikkelde juridische lappen tekst die toch niemand leest. Al onze afspraken staan hieronder in heldere taal en daar houden we ons gewoon aan. Want wij vinden: Wat je belooft moet je doen!

1. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Oudshoorn Totaalreiniging.

2. Uitvoering
Wij voeren de overeengekomen diensten uit volgens afspraak en in de frequentie zoals in de offerte of mondeling is overeengekomen, uitgezonderd in geval van overmacht zoals vorst, personele onderbezetting, defect materieel etc.

3. Aankondigingen
Je ontvangt een aantal dagen vooraf via e-mail een aankondiging met de datum en eventueel tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden zodat je ervoor kan zorgen dat deze vlot en zonder oponthoud door ons kunnen worden uitgevoerd.

4. Schoon maken – Schoon houden!
Wij werken volgens het principe: Schoon maken, schoon houden. Hiervoor is een regelmatige wasbeurt volgens de afgesproken termijn erg belangrijk. Met name insecten- of vogelpoepresten zijn zeer lastig te verwijderen naarmate deze langer op kozijnen en ruiten zitten. Aangezien de frequentie mede het tarief bepaalt (een 12-wekelijkse wasbeurt is nu eenmaal meer werk dan een 4-wekelijkse) is het niet mogelijk om tussendoor een wasbeurt af te zeggen. Ben je op vakantie of ben je vergeten de poort voor ons open te zetten dan doen wij de ramen waar we wel bij kunnen en ontvang je een aangepaste factuur. Ook het Hollandse, soms regenachtige, weer is geen reden voor een afzegging. Regenwater is bijna identiek aan het Osmosewater wat wij gebruiken, dus er is geen enkel verschil in het eindresultaat. Is er echter sprake van een onwerkbare situatie, zoals bijvoorbeeld schilderwerk, gevelonderhoud of graafwerkzaamheden, dan doen we uiteraard niet moeilijk. Meld dit dan s.v.p. vooraf door te reageren op de aankondiging zodat we hier in de planning rekening mee kunnen houden.

5. Betaling per bank
De factuur moet binnen de overeengekomen betalingstermijn van 14 dagen per bankoverschrijving betaald worden met vermelding van het factuurnummer. Zonder factuurnummer kan je betaling niet correct worden verwerkt en ontvang je betalingsherinneringen; allemaal heel vervelend en veel extra werk om alles uit te zoeken.

6. Klachten
Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden en je hierover een klacht wil indienen, dan kan dat binnen 2 werkdagen. Wij zullen de klacht beoordelen en de werkzaamheden zo snel mogelijk opnieuw en correct uitvoeren. Bij overduidelijk onterechte klachten kunnen afhandelingskosten in rekening worden gebracht.

7. Achterstanden in de planning
Door verschillende redenen komt het weleens voor dat we achterop raken in de planning. Bijvoorbeeld door vorst, vakantie of onderbezetting. Hierdoor kan het gebeuren dat de opvolgende wasbeurten iets dichter op elkaar liggen om weer op het oorspronkelijke wijkschema uit te komen.

8. Verhuizing
Ga je verhuizen binnen de regio? Dan verhuizen we graag met je mee! Vraag vrijblijvend offerte aan voor je nieuwe adres!

9. Opzegging
Wil je om welke reden dan ook geen gebruik meer maken van onze diensten, dan geldt er geen opzegtermijn. Een mailtje of telefoontje is voldoende. De opzegtermijn voor zakelijke klanten en VvE’s is in de offerte vastgelegd.

10. E-mail
Voor communicatie en facturatie hebben we een emailadres van je nodig. Als je zelf geen email hebt mag het ook die van bijvoorbeeld je zoon, dochter of een bekende zijn. Als je geen emailadres voor ons hebt, berekenen we extra kosten voor postbezorging van aankondigingen, facturen etc.

11. Jaarlijkse prijsindexatie
Jaarlijks passen wij per 1 januari onze tarieven aan. Onder andere op basis van het CBS inflatie-indexcijfer, loonkosten- en algemene kostenstijgingen.

12. Tot slot…
Als er dingen niet duidelijk geregeld zijn, dan streven we er naar dit in alle redelijkheid op te lossen.

Niels Oudshoorn
Fred Oudshoorn
Oudshoorn Totaalreiniging