Laatste update: 19 mei 2021

Algemene Voorwaarden

Algemene voorwaarden van Oudshoorn Totaalreiniging.

We willen graag alles eenvoudig en makkelijk houden. Dus geen ingewikkelde juridische lappen tekst die toch niemand leest. Al onze afspraken staan hieronder in heldere taal en daar houden we ons gewoon aan. Want wij vinden: Wat je belooft moet je doen!

1. Toepasbaarheid
Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte, overeenkomst en uitvoering van werkzaamheden door Oudshoorn Totaalreiniging (hierna te noemen: we, wij of ons) bij de klant of afnemer (hierna te noemen: je, jij of jou).

2. Uitvoering
Wij zullen de overeengekomen diensten uitvoeren volgens afspraak en in de frequentie zoals overeengekomen in de offerte of zoals mondeling overeengekomen, uitgezonderd een situatie van overmacht zoals onwerkbare weersomstandigheden, vorst of personele onderbezetting.

3. Aankondigingen
We sturen je steeds een aantal dagen vooraf via e-mail een aankondiging met de datum en eventueel tijdstip van de uit te voeren werkzaamheden, zodat je ervoor kan zorgen dat e.e.a. vlot en zonder oponthoud door ons kan worden uitgevoerd.

4. Frequentie glasbewassing
Aangezien de frequentie van de uit te voeren werkzaamheden mede het tarief bepaalt, kun je na het ontvangen van een aankondiging niet willekeurig een wasbeurt cancellen. Ben je bijvoorbeeld op vakantie of ben je vergeten de poort open te zetten? Dan doen wij de ramen waar we wel bij kunnen en ontvang je een aangepaste factuur. Heb je een echt dringende reden zoals schilderwerkzaamheden of gevelonderhoud, dan doen we uiteraard niet moeilijk. Meld dit dan s.v.p. vooraf door te reageren op de aankondiging, en niet door de medewerker pas op de dag zelf weg te sturen.

5. Betalingstermijn
De factuur moet binnen de overeengekomen betalingstermijn per bankoverschrijving betaald worden met vermelding van het factuurnummer. Zonder factuurnummer kan je betaling niet correct worden verwerkt en ontvang je betalingsherinneringen. Allemaal heel vervelend en veel werk voor iedereen. De betalingstermijn is 14 dagen. De uiterste betaaldatum en het te betalen bedrag staan vermeld op de factuur.

6. Contant
Wij zijn geen voorstander van contante betaling. Los van het feit dat het administratief een rompslomp is hebben onze medewerkers geen wisselgeld bij zich. Zoek bij voorkeur iemand in de familie of kennissenkring die kan internetbankieren en voor jou de betalingen wil doen. Wil je tóch contant betalen dan kan dat alleen met gepast geld.

7. Klachten
Indien je onverhoopt niet tevreden bent over de uitgevoerde werkzaamheden en je hierover een klacht wil indienen, doe dat dan binnen 2 werkdagen. Wij zullen de klacht beoordelen en de werkzaamheden zo snel mogelijk opnieuw en correct uitvoeren. Bij overduidelijk onterechte klachten kunnen afhandelingskosten in rekening worden gebracht.

8. Achterstanden in de planning
Tijdens een vorst- of zomerperiode kan het gebeuren dat we achterop raken in de planning. Als het vriest is glasbewassing niet mogelijk, en ‘s zomers hebben we een mindere bezetting. Geen paniek, we halen het weer in. Hierdoor kan het wel gebeuren dat de opvolgende wasbeurten iets dichter op elkaar liggen om weer op het oorspronkelijke schema uit te komen.

9. Opzegtermijn particulier
Ga je verhuizen binnen de regio? Dan verhuizen we graag met je mee! Wil je om welke reden dan ook geen gebruik meer maken van onze diensten, dan geldt er geen opzegtermijn.

10. Opzegtermijn zakelijk en VvE’s
De opzegtermijn voor zakelijke klanten en VvE’s zijn in de offerte vastgelegd.

11. Communicatie via post
Voor communicatie en facturatie hebben we een geldig emailadres van je nodig. Als je zelf geen email hebt mag het ook bijvoorbeeld het emailadres van je zoon of dochter zijn. Als je geen emailadres voor ons hebt, brengen we extra kosten in rekening voor de postbezorging van aankondigingen, facturen etc..

12. Tot slot…
Als er dingen niet duidelijk geregeld zijn, dan streven we er naar dit in alle redelijkheid met je op te lossen.

Niels Oudshoorn
Fred Oudshoorn
Oudshoorn Totaalreiniging